Projectes

Reempresa és el nom que s’ha triat per denominar una nova pràctica posada en marxa a nivell mundial i que dóna lloc a múltiples avantatges i beneficis pel teixit empresarial i la societat d’una regió.

Des de Reempresa hem volgut que Catalunya també formi part d’aquest moviment i hem apostat fermament per l’enfortiment i dinamisme del teixit empresarial català.

Reempresa s’esforça per consolidar un nou model d’emprenedoria que amalgami empreses, emprenedors i empresaris i que permeti la cessió de l’èxit empresarial a Catalunya a través de la compra-venda de negocis.

Per a més informació: Bloc Reempresa

Nom del Projecte Centre per a la Reempresa de Catalunya.
 Breu descripció de projecte    Un nou model d’emprenedoria que posi en contacte empreses, emprenedors i empresaris i que permeti la cessió de l’èxit empresarial a Catalunya a través de la compra-venda de negocis.Reempresa és la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs tràmits de crear una empresa nova.
 Objectius   Promoure l’assignació i transferència d’empreses a Catalunya de forma eficient.
 Activitats a desenvolupar   -Modelitzar un nou sistema de gestió del capital empresarial
-Generar una plataforma de trobada d’empreses ja existents (especialment microempreses i pimes.
-Dinamitzar el teixit empresarial.-Fomentar el valor de l’empresa en marxa.
-Revaloritzar el procés de creació i posada en marxa d’una empresa.
-Promoure un mercat que pot ser susceptible de provocar creixement econòmic.
-Salvaguardar el patrimoni empresarial en temps de crisi.
-Promocionar, fomentar i facilitar la Reempresa com a mitjà de supervivència del teixit empresarial actual i futur.
-Impulsar un entorn financer favorable i de garanties.
-Establir un cens d’aquestes actuacions.
Característiques del col·lectiu (Beneficiaris)   -Empresaris i emprenedors.
Socis participants del projecte   -Cecot.
-Cp’Ac.
Persona de contacte   Marc Terricabras, consultor per a la Reempresa.Tel: 93 266 74 38 Correu electrònic: marc.terricabras@reempresa.org
Accés a la web del projecte o servei   http://www.reempresa.org/


 

L’objectiu del projecte FEPESS es difondre el model d’innovació  i creació d’empreses en el sector sanitari  del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) a Espanya.

Aquest projecte, es pot dur a terme gràcies al suport de la DGPYME i les entitats participants: Fundació Cecot Innovació (FCI), el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona( COMB) i BIOCAT.

El model del COMB d’innovació i creació d’empreses facilita la identificació dels elements bàsics i les variables clau per analitzar qualsevol entorn:

  • La professionalització i l’organització de la corporació que promou la innovació i l’emprenedoria.
  • La creació d’un bon sistema d’incentius per tal de produir un increment de la propensió a la innovació.
  • La identificació dels líders clau.
  • El volum en termes de deal flow, ja que les propostes de negoci i les ofertes d’inversió són la base del projecte.
  • El mercat on s’actua i els actors i els mecanismes clau que el mouen.
  • La metodologia de treball.
  • El model de negoci i els recursos disponibles.

Visita la nostra web

Segueix-nos a

Apunta’t al nostre grup de

Segueix el nostre canal de

Per a més informació: Consulta la web


 

Reinicia´t és un projecte innovador d’ àmbit català, que té com a objectius principals millorar l’opinió pública respecte al fracàs empresarial i ajudar a les persones empresàries i autònomes que han viscut una experiència empresarial fallida, donar-los el suport necessari perquè siguin conscients de la seva situació, l’acceptin, i puguin tenir la confiança i els recursos necessaris per a tornar a emprendre un nou negoci o bé reincorporar-se al món laboral.

Per a més informació:  Bloc Reinicia’t

Nom del Projecte Reinicia’t. Torna a emprendre.
 Breu descripció de projecte   Reinicia´t és un projecte innovador d’ àmbit català, que té com a objectius principals millorar l’opinió pública respecte al fracàs empresarial i ajudar a les persones empresàries i autònomes que han viscut una experiència empresarial fallida, donar-los el suport necessari perquè siguin conscients de la seva situació, l’acceptin, i puguin tenir la confiança i els recursos necessaris per a tornar a emprendre un nou negoci o bé reincorporar-se al món laboral
 Objectius   Fomentar un clima més favorable a l’esperit empresarial, especialment en casos de fallida empresarial, creant una metodologia d’atenció a la persona empresària per potenciar-la a tornar a emprendre i/o recol·locar-se.
 Activitats a desenvolupar   -Creació de la metodologia presencial d’atenció a les persones empresàries que han viscut una experiència empresarial fallida.
-Difusió del projecte per aconseguir un canvi cultural respecte al fracàs empresarial.
-Atenció i assessorament a les persones autònomes i/o empresàries per tal de donar-les-hi suport per superar la situació en la qual es troben i acompanyar-les en el procés de tornar a emprendre o bé recol·locar-se.
-Difondre els casos d’èxit de persones ateses al projecte per tal que serveixin d’exemple a altres persones que es puguin trobar en una situació semblant.
Característiques del col·lectiu (Beneficiaris)   -Persones que hagin estat donades d’alta com a autònomes o empresàries que hagin tancat el negoci o estiguin en situació de tancament imminent i que vulguin tornar a emprendre una activitat empresarial o un negoci per compte propi.
Socis participants del projecte   -Cecot
-Fundació Privada PIMEC Acció Social
-CTAC (Confederació Treballadors Autònoms de Catalunya)
-FSTRADE (Federació de Treballadors Autònoms Residents)
Persona de contacte   Rosa Guerrero, consultora per a la creació d’empreses de Cecot.Tel: 93 736 60 50 Correu electrònic: rosa.guerrero@cecot.org
Accés a la web del projecte o servei   http://www.reiniciat.cat/

 

  

El present projecte neix amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa (“Corporate Entrepreneurship”), donant suport a empreses i agents territorials de la Xarxa Inicia per tal d’adquirir i aplicar  coneixements i metodologies de treball que ajudin a identificar oportunitats de negoci i crear noves empreses.

Per a més informació: Bloc Genera

Nom del Projecte Genera
 Breu descripció de projecte    El present projecte neix amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria corporativa (“Corporate Entrepreneurship”), donant suport a empreses i agents territorials de la Xarxa Inicia per tal d’adquirir i aplicar  coneixements i metodologies de treball que ajudin a identificar oportunitats de negoci i crear noves empreses.
 Objectius   Ajudar a  les empreses a accelerar el seu creixement a través de millorar i/o augmentar rendiblement la seva capacitat per emprendre.Generar nous negocis a l’empresa mitjançant el desenvolupament de projectes innovadors dins l’empresa o participant en empreses creades a l’exterior.
 Activitats a desenvolupar   -Espai on compartir la informació i documentació necessària sobre el projecte entre els diferents socis.
-Difusió sobre les diferents activitats.
-Les empreses participants en el projecte trobaran informació i documentació sobre el Corporate Entrepreneurship i podran realitzar una autodiagnosi de la situació de la seva empresa en aquest aspecte.
-Suport de transferència tecnològica del projecte a la Xarxa Inicia. La finalitat és que sigui un blog que tingui continuïtat a la finalització del projecte, com a punt de referència per intercanviar experiències sobre el Corporate Entrepreneurship.
Característiques del col·lectiu (Beneficiaris)   -Empresaris i assessors.
Socis participants del projecte   -Cambra de Terrassa
-Cecot
-Fundació Eduard Soler
-Redessa
-Federació Cambres de Comerç i Indústria de Catalunya.
Persona de contacte   Teresa Guix, cap del departament d’emprenedoria i creixement empresarial.Tel: 93 736 60 50.Correu electrònic: teresa.guix@cecot .org
Accés a la web del projecte o servei   http://www.totemprenedors.cat/

Projectes que vàrem dur a terme:

· Reimpulsem la creativitat i les vendes
· Consolidautònom
· Tu ets empresària.
· Guia per l’elaboració del pla d’empresa amb mesures de RSE
· Curs de Consultors per a la creació d’empreses