Quins serveis oferim

Els serveis que oferim des del departament d’emprenedoria de la CECOT, tenen per objectiu:· Promoure la creació de noves empreses assessorant a persones que tenen una iniciativa empresarial per tal d’ajudar-los a valorar la viabilitat del seu projecte empresarial, i

· Executar projectes d’emprenedoria i creixement empresarial que permeten posar en marxa idees de suport a la creació i consolidació d’empresesEn què ens diferenciem: des de la nostra entitat volem impulsar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les Xarxes Socials com a instruments amb els que fomentar la cooperació i contribuir a la millora de la competitivitat, tant de les empreses de nova creació com de les que ja estan creades i ajudar-les en el seu procés de creixement i consolidació.Un altre dels valors afegits del Departament d’Emprenedoria és l’acompanyament a l’emprenedor en el procés de recerca de finançament pels nous projectes de creació d’empreses: des de facilitar a l’emprenedor/a la informació sobre les diferents línies de finançament que existeixen al mercat, recolzament en l’estudi de viabilitat i/o pla d’empresa del projecte empresarial i preparació de la documentació necessària per a la seva tramitació…Els serveis que oferim:

  • Assessorament personalitzat en la creació d’empreses: oferim a l’emprenedor un servei d’assessorament, subvencionat, en tots els passos que cal seguir per a la posada en marxa d’un nou negoci
  • Realització d’un anàlisi previ de la idea de negoci que ajuda a determinar el grau de maduresa de la idea empresarial que te un emprenedor
  • Informació i assessorament sobre les ajudes i subvencions vigents per a la creació d’empreses.
  • Acompanyament en l’elaboració del Pla d’empresa i anàlisi de viabilitat d’un projecte empresarial
  • Informació i acompanyament personalitzat en la recerca del finançament més idoni per a la materialització d’un projecte d’inversió.
  • Informació i assessorament sobre aspectes en matèria de creació d’empreses (formes jurídiques, fiscals, laborals,…)
  • Assessorament i foment de les TIC i Xarxes Socials, com a noves eines de comunicació.
  • Formació empresarial i especialitzada en temes de creació d’empreses.
Altres Serveis
– Centre per la Reempresa de Catalunya
– Business Angels
– Assessorament especialitzat: comptem amb el suport de 30 assessors especialitzats en les diferents àrees d’una empresa (àrea mercantil, laboral, fiscal, comptable, organització empresarial, màrqueting i noves tecnologies, comerç, comerç exterior,…
– Serveis Gremials